SCP en Vilans op zoek naar jonge mantelzorgers

Het SCP en Vilans zijn op zoek naar 200 jongeren tussen de 15 en 17 jaar voor een groot Europees onderzoek naar het mentaal welbevinden van jonge mantelzorgers.

Veel jongeren hebben naar hun studie een mantelzorgtaak. Er is echter nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij de zorg voor een naaste. Daarom zijn SCP en Vilans op zoek naar respondenten voor een anonieme, online vragenlijst van ongeveer 10 minuten. Zij vragen jonge mantelzorgers (15-17 jaar) van een vader, moeder, broer, zus, vriend(in) met een ziekte of beperking om te reageren. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een gezamenlijk eindrapport. Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.