Speeltoestellen voor een gezonde leefstijl van cliënten en medewerkers van ‘s-Heerenloo!

‘s Heerenloo heeft in 2013 de beleidsnotitie ‘Een gezonde leefstijl voor cliënten’ uitgebracht. Doel van deze notitie was het, om aan iedereen die betrokken en/of werkzaam is bij ‘s Heerenloo inzicht te geven aan de visie die de organisatie heeft op een gezonde leefstijl voor cliënten.

Naar aanleiding van deze notitie is er een werkgroep opgericht: ‘Hap-Stap iedereen een gezonde leefstijl’. Binnen dit project wordt er integraal gekeken naar het probleem van gewichtstoename van zowel de cliënten als de medewerkers.

Ondanks de beleidsnotitie en de werkgroep blijkt, dat er door veel medewerkers en cliënten een ongezonde leefstijl wordt gehanteerd. Om deze reden heeft men een nieuw project gestart, met als doelstelling het stimuleren van zowel medewerkers als cliënten om een gezonde leefstijl aan te houden. Hierbij staat bijvoorbeeld gezonde voeding centraal, maar ook behandelprogramma’s om overgewicht tegen te gaan.

Het resultaat van dit programma moet een eerste start zijn om het beleid gericht op een gezonde leefstijl duurzaam te implementeren in de organisatie. Het programma bestaat uit verschillende deelprojecten.

Eén van deze deelprojecten is de aanleg van een beweegtuin op de locatie Westerhonk. De beweegtuin is bestemd voor de bewoners. Het is de bedoeling dat de tuin positief bijdraagt aan een gezonde leefstijl.

FNO heeft een bijdrage van 8500 euro toegekend voor de aanschaf van speeltoestellen.