Stap voor stap naar een inclusief sportakkoord

Inclusief sporten en bewegen staat hoog op de politieke agenda. Het Jongerenpanel ZéP is blij met de aandacht hiervoor in het Sportakkoord. Want sporten voor jongeren met een chronische aandoening is essentieel voor het herstel, kracht én plezier. Daarom vroeg het Jongerenpanel de Tweede Kamerleden de stem van jongeren met een chronische aandoening te laten horen tijdens het debat over Sportbeleid op 28 juni. Het Jongerenpanel ZéP pleit voor een inclusief Sportakkoord, waarin ook aandacht is voor de ondersteuning van jongeren met een chronische aandoening. GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld deelde het pleidooi van het Jongerenpanel en roept op tot concrete ambities voor inclusief sporten.

Concrete stappen voor mensen met een beperking

Westerveld vroeg tijdens het debat aandacht voor mensen met een chronische aandoening die vaak nog tegen allerlei knelpunten aanlopen. De ambities van het sportakkoord zijn mooi, maar de concrete plannen missen nog. Ook D66 Kamerlid Antje Diertens benadrukt dat het juist voor kinderen met een beperking belangrijk is om veel te bewegen. Daarom vraagt zij aandacht voor dit onderwerp in de uitwerking van de ambities van het sportakkoord. De Kamerleden geven minister Bruins van Sport een duidelijke opdracht mee. Om mensen met een beperking te betrekken bij de plannen voor een inclusief sportbeleid!

Aandacht voor jongeren én voor inclusief sporten in deelakkoorden

De minister is het met het Jongerenpanel ZéP en de Kamerleden eens dat er speciale aandacht moet zijn voor mensen met een afstand tot sport. De minister stelt voor met concrete doelstellingen te komen. Om bijvoorbeeld het percentage mensen met een beperking dat sport van 30% naar 35% te verhogen. Daarnaast nodigt de minister nieuwe organisaties uit om mee te blijven denken over de concrete invulling van de ambities. Het Jongerenpanel neemt de uitnodiging graag aan en kijkt er naar uit met enthousiasme mee te praten over de concrete ambities en maatregelen voor het sportakkoord. Met passende gymlessen, passend sportaanbod in sportclubs en aandacht voor bewegen in de zorg gaan we stap voor stap naar een écht inclusief sportakkoord waarin de stem van jongeren wordt gehoord.