Stem van jongeren gehoord in debat passend onderwijs

Om de ambities van passend onderwijs waar te maken, moet er niet óver jongeren, maar mét jongeren gepraat worden. Dat was de boodschap van het Jongerenpanel Zorg en Perspectief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het notaoverleg passend onderwijs op 2 juli. Deze boodschap werd luid gehoord in de Tweede Kamer. Meerdere Kamerleden riepen minister Slob op de stem van jongeren te horen in het debat.

Uitgebreid dialoog

Het is niet alleen belangrijk de wensen van jongeren mee te nemen. Het is ook het recht van jongeren om gehoord te worden in het VN Verdrag, benadrukt GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Daarom moet het hoorrecht van jongeren worden vastgelegd. Ook VVD Kamerlid Rudmer Heerema ziet de waarde van het horen van ervaringen van de leerlingen zelf. Hij pleit voor een speciale kinderhoorzitting. D66 Kamerlid Paul van Meenen pleit voor een uitgebreid nationaal dialoog met leerlingen, ouders en leraren.

Het land in…

Minister Slob vindt het belangrijk dat jongeren gehoord worden, en informeert de Kamer begin 2019 over zijn stappen om het hoorrecht vast te leggen. Ook liet de minister weten dat wat hem betreft het dialoog niet stopt in de Kamer. Hij trekt dit najaar het land in om alle ervaringen rondom passend onderwijs te horen. Ook hierin zal het Jongerenpanel van zich laten horen. “We blijven in gesprek met de minister en de Kamerleden om het beleid te verbeteren en te concretiseren en zullen de ontwikkelingen op de voet volgen”, aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel ZéP. Want alleen door de jongeren centraal te stellen, zorgen we dat onderwijs niet uitdaagt door de drempels waar jongeren tegen aanlopen, maar uitdaagt door jongeren te inspireren om te leren en zich te ontwikkelen.