Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School lanceert nieuwe website

Op 1 juni is de nieuwe website www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl gelanceerd. De website geeft concreet invulling aan het veranderde wettelijk kader rondom diabeteszorg op scholen. Ouders en scholen vinden hier naast up-to-date informatie over hoe je diabeteszorg op school regelt, allerlei praktische handvatten, ‘best practices’ en een hulplijn met advies op maat. De nieuwe website is een initiatief van de stichting Zorgeloos met Diabetes naar School.

Up-to-date vraagbaak voor ouders en scholen

De wettelijke mogelijkheden rondom diabeteszorg op school zijn vorig jaar verruimd.  Voorheen was het onduidelijk wat een school wettelijk wel of niet mocht rondom diabeteszorg op school. Wie was waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? In de nieuwe situatie zijn scholen samen met ouders verantwoordelijk om de zorg te regelen. Floor Kaspers, voorzitter van de stichting, zegt: ‘Het afgelopen jaar hebben we veel vragen van zowel scholen als ouders gekregen over wat dit betekent in de praktijk. De nieuwe website is een laagdrempelige plek waar ze terecht kunnen en antwoorden vinden op hun vragen.’

Ambassadeurs

Een belangrijk onderdeel van de website is een hulplijn voor zowel ouders als scholen. Een vijftal ambassadeurs staat klaar om hulp te bieden bij praktische vragen en problemen rond de diabeteszorg op school. De ambassadeurs hebben expertise als ouder, in het onderwijs en/of op juridisch gebied.

Best practises

Om ouders en scholen te inspireren vertellen directeuren, leerkrachten en ouders, elk vanuit hun eigen perspectief, over hoe zij diabetes zorgeloos hebben kunnen regelen op hun school. Deze ‘best practices’ zijn te zien in korte filmpjes, opgenomen op scholen door heel Nederland.

Van droom naar werkelijkheid

Op steeds meer scholen gaan kinderen met diabetes zorgeloos naar school. Wat ruim twee jaar geleden ontstond uit een droom van één moeder met twee kinderen met diabetes, is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die tot doel heeft dit voor alle kinderen met diabetes te realiseren. De website met praktische informatie, advies op maat en praktijkvoorbeelden is een belangrijk hulpmiddel om aan deze droom concreet invulling te geven.