Teken nu de petitie: Hanteer de doelgroep bepaling van de Quotumwet ook voor de Participatiewet

Binnen het Sociaal Akkoord is gekozen voor een specifieke doelgroep voor de Wet Banenafspraak en Quotumwet. Tot de doelgroep behoren nu alleen mensen die niet in staat zijn het Wettelijk Minimumloon te verdienen. Nederland is hiermee de enige in Europa dat niet kiest voor de VN-definitie van een arbeidsbeperking.

Het is nu mogelijk een petitie te tekenen om ervoor te zorgen dat de doelgroepdefinitie van de Quotumwet ook gehanteerd wordt voor de Participatiewet. Meer informatie en mogelijkheid om te ondertekenen is hier te vinden.