Toegankelijker onderwijs voor mensen met een handicap

Afgelopen maandag vond het internationale congres hoger onderwijs voor studenten met een beperking in Utrecht plaats. Dit was georganiseerd door het Expertisecentrum handicap + studie.  Op het congres sprak ook Prinses Laurentien, beschermvrouwe van het expertisecentrum. Zij pleitte in haar openingstoespraak voor het toegankelijker maken van het hoger onderwijs voor mensen met een handicap. Lisa Verberg was op het congres aanwezig namens FNO. In dit artikel beschrijft ze haar ervaringen van de middag.

In gesprek

Na de openingsspeech was het tijd voor de na-ontvangst van Prinses Laurentien. De prinses ging in gesprek met twee groepjes professionals maar ook met een groepje studenten met een beperking. Wij hebben gesproken over wat er op dit moment allemaal nog niet goed gaat. Zo zijn bijvoorbeeld de voorzieningen niet overal hetzelfde en even goed geregeld en zijn er bij sommige instellingen zelfs geen veilige vluchtroutes voor mindervaliden. We hebben over nog veel meer gesproken en vooral benadrukt dat het mét de jongeren moeten worden besproken en gedaan en niet óver de jongeren moet gaan. De jongeren weten tenslotte het beste wat zij nodig hebben.

Belangen en identiteit

Verder kwam er nog een erg belangrijk onderwerp aan bod: identiteit. Veel mensen denken namelijk dat als je ziek bent, jij die persoon bent met die ziekte. Maar een persoon met een beperking is veel meer dan zijn of haar beperking, en heeft nog andere hobby’s of specialiteiten. Prinses Laurentien riep ook op tot een inclusieve maatschappij.

De rest van de dag stond in teken van workshops en afsluitend vond de paneldiscussie plaats. Hier gingen een groepje studenten, een groepje van hogescholen en universiteiten en een groepje overige belangrijke mensen in gesprek over een aantal stellingen. Hier kwam uit naar voren dat we eigenlijk zo goed als allemaal dezelfde mening hebben, maar het idee van uitvoeren anders is. Bente van Oort, Voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief, zat bij het groepje studenten en heeft goed duidelijk kunnen maken wat het jongerenpanel allemaal hoort over de onderwijsinstellingen.

“De dag was heel interessant en leerzaam, en zeker voor herhaling vatbaar. En zó gaaf om met een echte prinses te mogen praten!” Aldus Lisa.

De speech horen?

Kijk de speech van Prinses Laurentien hier terug.