Transitie in de Medische Zorg op de kaart

Het Jongerenpanel ZéP heeft met succes aandacht gevraagd voor de warme overdracht in de medische zorg voor jongeren met een chronische aandoening. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan afspraken maken over een warme overdracht en continuïteit van medische zorg voor jongeren met een chronische aandoening die 18 jaar worden. Dat is aangekondigd in het nieuwe Actieprogramma Zorg voor de Jeugd dat op 16 april is gelanceerd door minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming). Het Jongerenpanel ZéP heeft de afgelopen maanden hard gepleit op het ministerie van VWS voor een goede transitie van kindzorg naar volwassenzorg.

Regie pakken
Eén van de hoofddoelen van het actieprogramma is kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. Een goede en tijdige voorbereiding op de overgang naar volwassenheid en bij een vertrouwde zorgverlener kunnen blijven zolang de jongere dat wil, zijn hierbij essentiële onderdelen. Bente, voorzitter van het Jongerenpanel ZéP is blij met het nieuwe actieprogramma: “Met een warme overdracht en tijdige voorbereiding kunnen jongeren met een chronische aandoening ook echt regie pakken over hun eigen ziekteproces. Een mooie stap in de goede richting!

Aan de slag
Het Jongerenpanel volgt ook de komende maanden alle ontwikkelingen rondom de transitie in de Medische zorg op de voet en blijft in gesprek over de verdere uitvoering van het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’. Bente: “We zijn blij met de ambities van het kabinet. Nu is het tijd om door te pakken!”