Tweede Kamer Lid El Yassini op werkbezoek bij Transitieroute in Doetinchem

Maandag 10 december is er een werkbezoek geweest van Tweede Kamerlid Zohair El Yasinne (VVD) aan het Graafschap College in Doetinchem n.a.v. de Transitieroute. Op deze MBO is in schooljaar ’16-’17 een voorloperproject geweest waaruit de Transitieroute is ontstaan.

Tijdens dit werkbezoek is politieke aandacht gevraagd voor de 20.000 jongeren met een mbo-diploma die thuiszitten omdat ze specifieke zorg nodig hebben en daardoor geen werk kunnen vinden. Volgens onderzoeksinstituut KBA Nijmegen is extra begeleiding hard nodig. Hoe langer deze jongeren werkloos zijn, hoe lastiger het wordt om deze groep alsnog aan een baan te helpen.

De Transitieroute

Begin van dit schooljaar is de Transitieroute opgestart op vijf mbo-instellingen, waaronder op het Graafschap College. Dit is een driejarig project dat ervoor moet zorgen dat duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo worden geholpen om de overgang van school naar werk makkelijker te maken. Dat gaat nu vaak mis. Het Graafschap College merkt dat studenten met een beperking, die wél een diploma op een hoger mbo-niveau hebben, geregeld uitvallen.

Werkbezoek

Tijdens het werkbezoek werd aandacht gevraagd voor bewustwording van het probleem van duizenden jongeren om succesvol de overgang van school naar werk te maken. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar vaak nog onvoldoende te vinden.  De overgang van opleiding naar werk blijft zo een risicovolle fase voor jongeren met een beperking.

Tevens werd gesproken over het verder stimuleren van de totstandkoming van de Transitieroutes, zodat er een probleemloze overgang van school naar werk gerealiseerd kan worden voor deze doelgroep. Hiervoor is aangepast beleid noodzakelijk.

Het Graafschap College heeft door hun ervaring tot nu toe gezien dat het essentieel is om in de aanpak in de eigen regio samenwerking te zoeken met (leer)bedrijven, gemeenten en andere regionale partners (werkbedrijf, jongerenloket, hulpverleners), zodat er minder jongeren met een beperking thuis komen te zitten.

Dit werkbezoek was een initiatief van het Jongerenpanel Zorg én perspectief.

Lees hier meer over de Transitieroute.

Lees hier het Artikel in het AD en Regio 8 naar aanleiding van het werkbezoek