Twintig gebieden aan de slag met het verkleinen van gezondheidsachterstanden

Op 1 juli is bekend geworden welke twintig gebieden FNO gaat steunen in hun strijd tegen gezondheidsachterstanden. Er zijn meer dan 60 voorstellen binnengekomen bij deze subsidieronde. Na beoordeling door de programmacommissie zijn 20 gebieden geselecteerd die nu aan de slag gaan.

Gezondheid is in Nederland niet gelijk verdeeld en hangt nauw samen met andere sociaaleconomische verschillen. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen, leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar lang in minder goede gezondheid. Het verminderen van deze gezondheidsachterstanden staat centraal in het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

De 20 gebieden gaan het komende half jaar samen met gezinnen werken aan een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Vervolgens kunnen zij in 2016  bij FNO in aanmerking komen voor financiering van de uitvoering van het plan van aanpak. FNO ondersteunt de gebieden en verbindt hen met elkaar door het organiseren van bijeenkomsten waarin zij kennis uitwisselen en ervaringen delen.

Wilt u meer weten over de uitslag van de eerste call, of over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij?  Dan kunt u terecht op onze website of kunt u contact opnemen met  de programmasecretaris Jaap André: jaap_andre@fondsnutsohra.nl of  020 594 4139.