Uitkomsten Jongerenlobby bekend!

De afgelopen tijd hebben jongeren flink van zich laten horen in Politiek Den Haag. Samen met Kamerleden hebben 50 jongeren (waaronder [uiteraard] jongeren uit het Jongerenpanel) op initiatief van de Kinderombudsman plannen gemaakt waardoor niet alleen naar jongeren wordt geluisterd maar ook actief worden betrokken bij de besluitvorming over jongeren.

Zo is een van de plannen het verplicht maken van raadpleging van jongeren alvorens er een besluit kan worden genomen over deze doelgroep. Deze raadpleging is uiterst belangrijk omdat deze jongeren hun stem nog niet kunnen laten horen middels stemrecht. Door de raadpleging vooraf kan er ook getoetst worden of er voldoende draagvlak is voor het voorgenomen besluit. Dit is slechts een van de plannen. Bekijk voor een overzicht van alle plannen hier de infographic