Een unieke leergang voor jonge belangenbehartigers

Met een stevig en goed onderbouwde mening, visie op de toekomst en talent kunnen jongeren hun bijdrage leveren aan het maatschappelijke én politieke debat. Echter, meestal wordt voor hen en niet door hen beslist wanneer hun belangen op het spel staan. Hoog tijd om daar verandering in te brengen en de stem van jongeren op de juiste plaats en het juiste moment te laten meetellen. De PA-academie organiseert daarom in samenwerking met FNO de leergang ‘Jongerenbelang in Beweging’ om jongeren op weg te helpen met kennis en vaardigheden om hun belang in beweging te brengen.

Jongerenbelang effectief op de kaart

De mening van jongeren zelf komt slechts mondjesmaat naar voren in politieke en maatschappelijke besluitvorming en -advisering. Om talentvolle jongeren te ondersteunen hun belang effectief op de kaart te zetten in de maatschappelijke en politieke arena starten de PA-academie en FNO (Programma Zorg én Perspectief) in mei 2017 met de unieke leergang. Speciaal ontwikkeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die bijvoorbeeld  zitting (willen) hebben in jongerenpanels, raden van toezicht in zorg en welzijn, gemeente- of jeugdraden of belangenorganisaties. In een afwisselend traject van een half jaar maken de jongeren kennis met onderwerpen van belangenbehartiging en strategievorming tot gespreks- en presentatietechnieken. Met persoonlijke coaching op maat en sprekers uit de politiek, wetenschap, journalistiek of lobby is ‘Jongerenbelang in Beweging’ dé leergang voor jonge belangenbehartigers.

Kijk voor meer informatie over de leergang en het aanmeldingstraject op www.pa-academie.nl/jongerenbelang-in-beweging/