Veel aanvragen voor het vergroten van kansen van jongeren met een chronische aandoening

Voor de tweede subsidieronde van het programma Zorg én Perspectief zijn opnieuw veel voorstellen ingediend voor het vergroten van kansen van jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Voor de sluitingstermijn van 15 september 2015 ontving FNO 56 nieuwe aanvragen met concrete projecten en onderzoeksvoorstellen voor betere en ontwikkelingsgerichte zorg en voor het verkleinen van het verschil met gezonde leeftijdsgenoten op de thema’s werk, sport en school. In totaal is voor circa 7,8 miljoen euro aan aanvragen ingediend.

Het aantal voorstellen is vergelijkbaar met de eerste ronde, waar uiteindelijk 7 van de 50 ingediende aanvragen zijn gehonoreerd. De kwaliteit van de aanvragen is beduidend hoger. Zo zijn er nu meer projecten door of samen met jongeren ontwikkeld en in goede samenwerking met anderen ingediend. Ook is er meer aandacht voor continuïteit en borging.

Zorg én Perspectief is een programma dat een ontwikkelingsgerichte en holistische aanpak en innovatie wil bevorderen, dus in samenwerking tussen verschillende disciplines, niet aandoeningsgericht en in overleg met de doelgroep ontwikkelde zorg. Het veld heeft ditmaal beter op de innovatieve aanpak van FNO ingespeeld.

De aanvragen zullen nu door de programmacommissie beoordeeld worden. De gehonoreerde projecten, waarvoor in deze ronde circa 1 miljoen euro beschikbaar is, zullen na de jaarwisseling van start gaan.