Start breed samengestelde commissie bij programma voor en door jongeren met een chronische aandoening

Jongeren (tot 25 jaar) met een chronische aandoening, zoals cystic fibrosis, diabetes en reuma, lopen in de praktijk tegen een fors aantal maatschappelijke belemmeringen aan. Zoals rond school, sport, relaties en werk. FNO wil met het programma Zorg én Perspectief aandacht vragen voor die barrières met jongeren uit deze groep. En samen met hen, professionals en maatschappelijke organisaties oplossingen creëren. Het fonds wil met het programma alle kennis op dit vlak bundelen, good practices delen en integrale zorg voor deze kwetsbare groep jongeren bevorderen. De deadline voor een eerste oproep tot het indienen van voorstellen (budget 1 miljoen euro) is zojuist verstreken.

Ter begeleiding van het programma en ter advisering over de ingediende projectvoorstellen is een breed samengestelde programmacommissie van start gegaan, onder voorzitterschap van Prof. dr. F.J. Snoek, Hoofd van de afdeling Medische Psychologie van AMC en VU medisch centrum. Daarnaast nemen deel:
– Drs. C. van Eijk; Eigenaar Advies- en organisatiebureau;
– Prof. dr. J.L.L. Kimpen; Voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht;
– Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen; Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar;
– Mevr. drs. C. Vogeler; Senior beleidsmedewerker Per Saldo;
– Prof. dr. C. Visscher; Hoofd Centrum Bewegingswetenschappen UMC Groningen.

Frank Snoek, voorzitter van de commissie, zegt verheugd te zijn met de start van Zorg én Perspectief: “Het is een inhoudelijk rijk én kansrijk programma. De eerste oproep heeft recent een vijftigtal projectvoorstellen opgeleverd. In het veld zijn dus veel goede ideeën beschikbaar om de zorg en het maatschappelijk perspectief van deze doelgroep te verbeteren. In de commissie zitten ervaren en bevlogen mensen die over een relevant netwerk en een breed palet van expertise beschikken. Variërend van kennis van chronische aandoeningen, patiënten perspectief, financiering en gemeenten, tot de speerpunten van het programma: zorg, school, sport en bewegen. En heel belangrijk is dat er een Jongerenpanel is ingesteld, waardoor het programma niet alleen voor maar juist ook door jongeren van betekenis zal worden. De commissie ziet dan ook goede mogelijkheden om het gestelde doel, het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen deze jongeren en hun gezonde leeftijdsgenoten, te bereiken”.

FNO investeert de komende drie jaar een budget van vijf miljoen euro in het programma. Mogelijkheden tot samenwerking met andere financiers en fondsen om het programma nog krachtiger neer te kunnen zetten, lijken aanwezig. Een tweede oproep tot het indienen van projectvoorstellen wordt komende zomer verwacht.