Vervolg op Klein Geluk

Het programma Klein Geluk  van FNO nodigt organisaties vanaf 1 januari 2018 uit subsidieaanvragen in te sturen. Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Het fonds reserveert daarom drie miljoen euro om de komende vier jaar de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid te kunnen verbeteren.

“Heel erg van genoten… Jullie mogen wat vaker komen”, zegt Femke na een door Klein Geluk gesubsidieerde muzikale voorstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen (sociale participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Tijdens de eerste editie van het programma (2015-2016) zijn ruim 200 projecten gefinancierd op het terrein van materialen, dagbesteding en evenementen. Dit zijn zaken waarvoor in het nieuwe programma ook subsidie aangevraagd kan worden. Daarnaast zal er in het nieuwe programma Klein Geluk ruimte zijn om subsidie aan te vragen voor projecten die een structurele verandering teweegbrengen waardoor de kwaliteit van leven van de doelgroep positief wordt beïnvloed. Hiervoor worden aparte thema calls uitgeschreven.

Vanaf 1 januari tot 28 februari 2018 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen. Meer informatie over deze call verschijnt half december op de website van FNO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Projectencoördinator van Klein Geluk,

Caroline Hop
06 – 124 30 950 of 085 – 0403260
oud.fnozorgvoorkansen.nl