Vierde en laatste subsidieronde van Zorg én Perspectief

Op 21 juni is de vierde en laatste subsidieronde van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) geopend. Het doel van ZéP is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten.

Dit is een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen de gebieden ‘Kracht’ en ‘School’ voor de doelgroep jongeren met een chronische aandoening tot 25 jaar. Het gaat bij Kracht om het in de eigen kracht zetten van jongeren met een chronische aandoening en hun gezinnen (‘empowerment’). Bij School gaat het om het verkleinen van negatieve effecten van het hebben van een chronische aandoening op de totale schoolcarrière. Het betreft het brede palet van basis- tot universitair onderwijs, zowel in het regulier als het speciaal onderwijs.

Voorwaarden subsidieaanvragen
Aanvragen kan tot en met 8 september 14:00u. Bij de beoordeling van projecten worden de volgende criteria gebruikt:

  1. jongeren uit de doelgroep zijn betrokken;
  2. voor het verder ontwikkelen, borgen en implementeren van activiteiten wordt met de relevante veldpartijen samengewerkt;
  3. waar mogelijk wordt rekening gehouden met diversiteit. Bijvoorbeeld met verschillen in leeftijd, sekse, sociaaleconomische status en culturele achtergrond;
  4. aandacht voor aspecten als borging, implementatie en evaluatie.

Per project is maximaal €100.000,- beschikbaar. De maximale looptijd is vastgesteld op 1 jaar, met de startdatum van 1-1-2017. Op de webpagina van Zorg én Perspectief staan de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie.

Over Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft het programma het doel om deze thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, teneinde structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Kijk voor meer informatie op https://oud.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief/