Vraag subsidie aan bij Klein Geluk

Heeft jouw organisatie een prachtig plan om de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte te vergroten? Vraag subsidie aan bij Klein Geluk! Call 4 materialen, dagbesteding en evenementen is nú open: oud.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/aanvragen

Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk.

Kijk hier voor meer informatie

Deze Call sluit op 3 oktober 2019, 14.00 uur.