Wageningen University, LEI Wageningen en Verwey-Jonker instituut voeren evaluatieonderzoek ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ uit

De Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij (Wageningen University), LEI Wageningen en het Verwey-Jonker instituut gaan het evaluatieonderzoek voor het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ uitvoeren.  Het programma van FNO heeft als doel het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in achterstandssituaties.

Toekomstgericht
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten, succes- en faalfactoren van de door FNO gefinancierde projecten. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het is gelukt om met de doelgroep bij de opzet en uitvoering van de projecten te betrekken.  Het onderzoek onder leiding van dr. Lenneke Vaandrager brengt in  kaart welke factoren kunnen leiden tot het terugdringen van gezondheidsachterstanden onder kansarme gezinnen zodat  het programma hier op in kan spelen en de resultaten met relevante partijen en organisaties kan delen. Monique Schrijver, programmaleider van ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’: “We zijn blij met de aanstelling van het onderzoeksteam. Door middel van dit onderzoek zijn we nog beter in staat om ons doel te verwezenlijken. We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet en zijn benieuwd naar de uitkomsten.”

Vierjarig onderzoek
De looptijd van het onderzoek is van begin 2016 tot 1 juli 2020. Het evaluatieonderzoek loopt parallel aan de projecten van ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’. 1 juli 2020 wordt het evaluatie onderzoek afgerond en gepresenteerd.

‘Gezonde Toekomst Dichterbij’
‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ is een van de vier programma’s van FNO en heeft de ambitie om  gezondheidsachterstanden van mensen met een laag sociaaleconomische status en met name ‘kansarme gezinnen’ terug te dringen. De projecten in het programma  richten zich op minimaal één gezinslid van het kansarme gezin en moeten leiden tot minder roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht en zorgen voor een beter ervaren gezondheid.