Wijs werkgevers op de grote waarde van jongeren met een beperking

Het Jongerenpanel ZéP is blij dat het pleidooi voor meer aandacht voor vmbo- en mbo-studenten met een chronische aandoening is opgepakt in de Tweede Kamer. Het is voor jongeren met een beperking soms behoorlijk lastig om een goede stageplaats te vinden. Minister Van Engelshoven van Onderwijs benoemt, na vragen van verschillende Kamerleden, dat de zorgen van mbo-studenten over discriminatie terecht zijn. Werkgevers moeten gewezen worden op de mogelijkheden van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn namelijk van grote waarde voor de arbeidsmarkt, benadrukt de minister.

Veel aandacht voor mbo-studenten met beperking

In aanloop naar het debat op 12 september in de Tweede Kamer heeft het Jongerenpanel haar zorgen geuit. Over stagediscriminatie en te weinig ondersteuning van mbo-studenten met een beperking. Kamerleden Van den Hul (PvdA), Kuik (CDA), Westerveld (GroenLinks) en Van Meenen (D66) namen de zorgen van het Jongerenpanel zeer serieus en vroegen de minister naar haar plannen. Zo pleitte Van den Hul voor betere ondersteuning en meer kennis voor werkgevers over de mogelijkheden. Van Meenen vroeg aandacht voor de zorgplicht in het mbo. Kuik gaf de signalen door dat mbo-studenten met een beperking discriminatie ervaren en vroeg Westerveld naar de plannen van de minister voor een fonds voor mbo-studenten voor ondersteuning.

Passend onderwijs ‘past’ nog niet altijd op het mbo

Hoewel op mbo-instellingen veel mogelijk is in het kader van passend onderwijs, geeft de minister toe dat het soms nog moeilijk ‘past’. Van Engelshoven geeft aan alert te willen zijn op bewuste én onbewuste uitsluiting. Want, zo stelt de minister, het is soms helemaal niet zo ingewikkeld om iemand met een beperking een goede arbeidsplek te geven. Vooroordelen zijn lastig, maar juist daarom moeten we het gesprek voeren. Het Jongerenpanel gaat dat gesprek graag aan met de Kamerleden, met de minister en met de werkgevers. Zij laten graag de waarde zien van jongeren met een beperking op de werkvloer. Maar met alleen praten komen we er niet. Daarom blijft het Jongerenpanel er de komende weken op toezien dat deze punten in het actieplan tegen stagediscriminatie worden opgenomen. Ook kijkt het Jongerenpanel uit naar de plannen van de minister om de ondersteuning van vmbo- en mbo-studenten te versterken. We blijven in gesprek met de minister en de Kamerleden om alle jongeren gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt.