Wisseling voorzitterschap Jongerenpanel ZéP

Per 1 september 2017 vindt een wisseling plaats van het voorzitterschap van het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief (ZéP). Nieuwe voorzitter wordt Bente van Oort. Zij neemt daarmee het stokje over van Robin Kok, die deze functie afgelopen drie jaar binnen het programma voor en door jongeren met een chronische aandoening met veel verve heeft ingevuld. 

Bente (19) is evenals alle jongeren in het panel ervaringsdeskundig en was de afgelopen twee jaar al actief lid van het Jongerenpanel. Als voorzitter van het Jongerenpanel ZéP zal zij met veel enthousiasme het ingeslagen pad voortzetten en nieuwe stappen zetten: “Door mijn reumatische klachten ken ik de drempels waarmee jongeren te maken hebben en deel ik hun zorgen, vragen en ervaringen. Ik zet me daarom graag in om met elkaar kansen te creëren en te pakken. Ik ben erg trots op de fantastische groep jongeren van het panel. Met de professionals van Zorg én Perspectief en alle betrokken organisaties willen wij ervoor zorgen dat maatschappelijke participatie van jongeren met een chronische aandoening verbetert. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een mooie basis is gelegd in de afgelopen jaren om grote sprongen te kunnen maken in het onderwijs, de zorg, de sportwereld, de arbeidsparticipatie, de persoonlijke groei van jongeren met een chronische aandoening en nu ook in de politiek”. Afgelopen jaar vervulde ze haar activiteiten voor ZéP vanuit Stockholm, waar ze haar propedeuse Political Sciences behaalde. Vanaf deze zomer zal ze haar studie Politicologie vervolgen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bente is te benaderen via het mailadres: jongerenpanel@fondsnutsohra.nl en via het nummer: 06-20031787.

Robin blikt tevreden terug op de stevige plek die het Jongerenpanel afgelopen periode onder haar voorzitterschap inmiddels, ook in de buitenwereld, heeft verworven. “Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief laat zien wat de waarde is van ervaringsdeskundigheid. Vanaf het begin zijn we actief betrokken geweest bij de opzet van het programma en projecten. Projecten waarbij de vraag van de jongeren zelf steeds het vertrekpunt is geweest. Ook bij de uitvoering van projecten zijn we steeds betrokken. We tonen daarmee aan dat het ánders kan, dat het bundelen van krachten van professionals en ervaringsdeskundigen meerwaarde heeft. Als panel hebben we ons ieder jaar meer ontwikkeld, zijn we bekwamer geworden in het ondersteunen en adviseren van allerlei partijen. Dat alles maakt ook dat we momenteel veel goede gesprekken kunnen voeren met beleidsmakers en politici over veranderingen die wij als panel voorstaan. Onze ervaringsdeskundigheid en inbreng wordt serieus genomen! Ik ben daar trots op en ben dankbaar dat ik zo lang voorzitter heb mogen zijn”. Robin draagt het stokje met veel vertrouwen over aan Bente. Ze blijft van harte betrokken bij het programma ZéP, maar nu vanuit de nieuwe rol van Ambassadeur. In die functie zal ze zich vooral inzetten bij externe optredens en contacten.