Workshop CHIP-Familie interventie

Binnen het CHIP-Familie onderzoek worden eendaagse workshops georganiseerd voor kinderen met een aangeboren hart-afwijking (AHA)en hun ouders. De  kinderen hebben een hartoperatie gehad in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en/of zijn lid van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. De kinderen zitten in groep 1, 2, 3 of 4. CHIP-Familie wil kijken of ze met een multidisciplinaire psychosociale workshop en een vervolgsessie bij kinderen met een AHA en hun gezin moeilijkheden op de basisschool kunnen voorkomen en de kwaliteit van leven verbeteren. Dit doen ze door 2 groepen met elkaar te vergelijken. Een groep krijgt de ‘normale’ zorg en begeleiding. De ouders en kinderen (en een broertje, zusje of vriend(in) van de CHIP groep, krijgen hiernaast een workshop en hierna een individueel gesprek met bevindingen en eventuele vragen/zorgen van ouders. Ook wordt er op verschillende momenten gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

De workshop wordt gegeven in aparte ruimtes. Zo krijgen de ouders informatie van psychologen en een kindercardioloog, maar krijgen ze ook de kans om hun vragen te stellen en te discussiëren onderling. Ondertussen wordt de kinderen door psychologen en een kinderfysiotherapeut op een speelse manier iets bijgebracht en kijken de onderzoekers naar het gedrag van de kinderen. Dit wordt  later besproken in de individuele gesprekken. Met de uitkomsten van het CHIP-Familie onderzoek kunnen mogelijk nieuwe richtlijnen worden opgesteld om de psychosociale aspecten rondom het naar school gaan te vergemakkelijken en sportdeelname te stimuleren, voor kinderen met AHA en hun gezin.

Martha van het Jongerenpanel heeft een workshop bijgewoond en ervoer deze als zeer interessant.