De workshops van MVLT: zowel praktische informatie als ervaringen delen

De inschrijvingen voor de workshopdag van Meer Veerkracht Langer Thuis stroomde vooraf in grote getalen binnen. Dus zeer verheugd ontvingen Ineke en Hanneke op 29 maart bijna vijftig projectleiders in Amsterdam. De projectleiders konden tijdens deze leerzame dag naar drie verschillende workshops die op twee momenten werden gegeven, namelijk: ‘Samenwerken met de Gemeente’, ‘Boeien, Binden, Behouden: Werken met vrijwilligers’ en  ‘Hoe bereik je de doelgroep?’. Tijdens de koffie vooraf was iedereen al druk met het uitwisselen van ideeën…dat beloofde heel wat worden.

Vanaf half tien kregen de deelnemers van de workshop ‘Samenwerken met de Gemeente’ antwoord op hun vragen als “Hoe breng ik mijn project onder de aandacht bij de gemeente? Begin ik bij de ambtenaar, het raadslid of stap ik meteen naar de wethouder?” Uit een vooraf rondgestuurde vragenlijst kwam naar voren dat driekwart van de projecten graag een -betere- relatie met de gemeente wil. Maar ook dat veel van hen aanlopen tegen de puzzel van beleidsverantwoordelijkheid in de gemeente; projectleiders weten soms gewoon niet waar ze moeten beginnen.

Om hier meer inzicht in te krijgen besprak Aukje Ravensbergen (Van Oort en Van Oort ) eerst het reilen en zeilen en procedures van gemeenten. Vervolgens werd er op basis van de ervaringen en vragen van de projecten gezocht naar de mogelijkheden om de relatie met de gemeente op te bouwen. Belangrijk hierbij was volgens Aukje het helder hebben: “wat je als project bij de gemeente wilt bereiken”. Dat is niet altijd financiële steun. Een gemeente kan je bijvoorbeeld ook verder helpen in samenwerking met ander partijen. Het kan voor je project heel positief zijn wanneer je aan een gemeente kunt laten zien dat je een probleem voor hen op lost met het ontwikkelde aanbod voor senioren.

In de workshop ‘Boeien, Binden, Behouden: Werken met vrijwilligers’ gingen Theo Versnel en Marjan Fluitsma van de Sesam Academie  in op de punten waar projecten mee te maken krijgen met betrekking tot vrijwilligers. De missie van Sesam Academie is dan ook het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties. De belangrijkste boodschap die naar voren kwam tijdens deze workshop was dat men zich bewust moet zijn van het feit dat net als mensen, vrijwilligers verschillen. Ze hebben verschillende achtergronden, specialismes en wensen. En zoals Theo zei: “Verschillende type vrijwilligers vergen andere manieren van benadering en omgang”.

De derde workshop ‘Hoe bereik je de doelgroep?’ werd door Kees Penninx van ActivAge  gegeven. De workshops begonnen met een project als voorbeeld waar dit vraagstuk aan bod komt. Zo sprak Ingrid Bulsink over haar project ‘Samen in de Stad’, Ester Bertholet over ‘Ons Raadhuis’ en Cindy Vos & Chuck Heerenveen over ‘Gevoel dat ik er weer bij hoor’.  Ieder liet zien hoe zijn/haar project contact zoekt met hun specifieke doelgroep. Zo blijkt bij ‘Samen in de Stad’ dat hulp vragen aan senioren veel beter werkt dan vragen of ze zelf hulp nodig hebben.

Nadat Kees nog wat meer achtergrondinformatie had gegeven ging iedereen in groepjes aan de slag om manieren te bedenken om kwetsbare ouderen te bereiken. De ideeën vlogen over de tafels heen. Een van de meest opvallende manieren was wel om de kapper als sleutelfiguur te gebruiken. Wanneer je erover nadenkt heel logisch; zelfs ouderen met een zeer kleine sociale kring gaan in de meeste gevallen naar een -vaste- kapper. Een eveneens effectieve manier om mensen te bereiken is het gebruik maken van ambassadeurs uit de doelgroep zelf. Zij kunnen zich als geen ander inleven in de doelgroep en makkelijk in contact komen met hen.

Na afloop van de workshops kwam men vol enthousiasme en verhalen de zalen uit. Dat de opgedane informatie heel praktisch heeft geholpen werd duidelijk uit de reactie van een van de deelnemers: “Heel erg interessant om te zien hoe de organisatie van de gemeente in elkaar zit. Ik weet nu waar ik moet zijn met mijn vraag!” Anderen waren vooral blij met het delen van ervaringen: “Sommige dingen weet je al, maar om alles in z’n geheel te behandelen is heel fijn. Bovendien is het echt van toegevoegde waarde om de mensen van andere projecten te ontmoeten”.

Al met al een geslaagde dag!