Zorg én Perspectief in Metro op 9 november

Drempels rondom studie voor veel jongeren
Aandacht voor struikelblokken rondom onderwijs bij jongeren met chronische aandoening

Ruim 500.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals astma, cystic fibrosis, diabetes en reuma. Dankzij de ontwikkelingen in de zorg leven kinderen met chronische gezondheidsproblemen nu langer, maar wat betekent het om op te groeien met een aandoening en je plek te vinden in onze samenleving? De drempels rondom bijvoorbeeld school zijn vaak hoog, veel hoger dan voor gezonde leeftijdgenoten.

Maandag 9 november besteedt het ochtendblad Metro bijzondere aandacht aan de struikelblokken die er rondom studie voor deze jongeren zijn. Ze laten daarbij de voorzitter van het Jongerenpanel van het programma ‘Zorg en Perspectief’  uitgebreid aan het woord. Robin Kok (23 jaar) is erg blij met die aandacht in de media: “Als groep zijn we nog onvoldoende zichtbaar. Het hebben van een aandoening leidt vaak tot schooluitval en studie op een lager niveau. De aandacht gaat helaas teveel nog uit bij wat we door onze aandoening niet kunnen. Dat is jammer, want we hebben zoveel potentie, veerkracht en ervaring. Daar moet je als maatschappij gebruik van willen maken, zeker ook als het om studie gaat “. Jelmer (19 jaar en lid van het panel) vult aan dat het belangrijk is dat deze jongeren ondersteuning krijgen als ze een opleiding volgen: “Voor mij is een rustruimte op school belangrijk. Verder is het bijvoorbeeld prettig als er een medicijnkoelkast aanwezig is. Maar denk ook aan taxivervoer, door die ondersteuning raak ik mijn energie niet kwijt aan reizen naar school“.

Zorg en Perspectief is een landelijk programma van FNO voor en door jongeren met een chronische aandoening. Hierbij is naar voren gekomen dat zij vaker moeite hebben een opleiding op hun niveau af te ronden, vaak doordat het aan voldoende adequate ondersteuning schort. De groep leerlingen die problemen in het regulier onderwijs ervaren, wordt steeds groter. Zo kent het MBO 15% en het VMBO zelfs 27% voortijdige schoolverlaters. Op maandag 9 november wordt vanuit Zorg en Perspectief met de ‘Club van 100’  een symposium georganiseerd. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden zorg, sport, werk, kracht en school, samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy van Hal, programmasecretaris Zorg én Perspectief via 020 – 594 9690 of  06 – 5264 1182.
Om het Metro artikel te bekijken, klik hier.