Zorg én Perspectief steunt 12 nieuwe projecten

Maatschappelijk perspectief voor jongeren met een chronische aandoening stap dichterbij

Twaalf projecten voor jongeren met een beperking of chronische aandoening zijn geselecteerd voor een financiële bijdrage van Zorg én Perspectief, een programma van FNO wat zich richt op het ondersteunen van projecten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. De gekozen projecten variëren van initiatieven voor kleuters met een aangeboren hartafwijking tot ondersteuning van jongeren met een beperking die een onderneming willen starten.

In totaal zijn er 56 aanvragen voor financiering binnen gekomen. De financiering van de gekozen projecten past in het programma Zorg én Perspectief. Daarmee wil FNO het maatschappelijk perspectief voor jongeren van 0 tot 25 jaar met een chronische aandoening zo groot mogelijk maken.

De twaalf projecten op een rij
Benieuwd om welke projecten het gaat? Hieronder stellen ze zich graag aan u voor:

18 enzo – Stichting Hoezo Anders
Het project 18 enzo helpt jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische aandoening bij het volwassen worden. Met behulp van onder andere specialistische begeleiding en social media leren zij hoe ze zich kunnen voorbereiden op de levensfase na 18 jaar.

ALL OF ME & Stichting Hoezo Anders – Nierpatiëntenvereniging Nederland
ALL OF ME, een initiatief van tien patiëntenorganisaties, is een online ontmoetingsplein voor jongvolwassenen met een chronische ziekte. Op het platform komen ze in contact met lotgenoten, waarmee ze waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen. Het ontmoetingsplein wordt met deze financiering, in samenwerking met Hoezo Anders, verder uitgebouwd.

Betere transitie diabetes – Hogeschool Rotterdam
Volwassen worden is voor jongeren met diabetes type 1 (T1D) een nog grotere uitdaging dan voor hun leeftijdsgenoten die deze chronische ziekte niet hebben. Voor jongeren met diabetes gaat deze periode gepaard met de nodige hobbels, waardoor uitval uit een zorgtraject op de loer ligt.  Betere transitie diabetes beoogt een structurele verbetering van de overgang naar volwassenheid voor T1D-jongeren. Doel is dat zij zelfstandiger en zelfredzamer worden.

Bikkels – Bart de Graaff Foundation
De Bart de Graaff Foundation ondersteunt jonge ondernemers met een levensbepalende lichamelijke beperking bij het realiseren van een eigen bedrijf. Via de foundation en mentorbedrijven worden de jongeren op weg geholpen door middel van onder andere coaching, promotie, (financieel) advies en ondersteuning bij het werven van sponsoren.

CHIP-familie interventie – Erasmus MC –Sophia Research
CHIP-familie interventie is het eerste project wereldwijd dat een psychosociale interventie voor kleuters met een aangeboren hartafwijking (AHA) en hun ouders ontwikkelt. Het project toetst of psychosociale interventie een gunstig effect heeft op het welbevinden van deze kinderen (en hun ouders), hun functioneren op school en hun plezier in onder andere sport.

ENGAGE – Hogeschool Utrecht
ENGAGE ontwikkelt een instrument om de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis te verbeteren. Het instrument helpt hen om in allerlei situaties te kunnen communiceren op een manier die bij het kind en de gelegenheid past. Gepersonaliseerde therapie bij de logopedist komt zo binnen handbereik.

Experience – Emma @ Work
Emma @ Work heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van jongeren die door hun lijf een achterstand hebben opgelopen op weg naar een zelfstandige toekomst. De volgende stap is om de aanpak van Emma @ Work te professionaliseren en breder in te zetten.

Grillig toch betrouwbaar – Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis
In gesprekken over het maatschappelijk functioneren van jongeren met een beperking of chronische aandoening komen de grilligheid van veel chronische ziekten en de praktische gevolgen daarvan nog nauwelijks aan bod. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw omgeving je beschouwt als een betrouwbaar persoon (leerling, werknemer, teamgenoot), dit ondanks de grillen van jouw chronische aandoening? In het project gaat men vooral op zoek naar tips en trucs van jongeren zelf.

Op koers online – Emma Kinderziekenhuis AMC
Een studie waarbij een online instrument ter bevordering van het omgaan met een chronische aandoening wordt getest op effectiviteit. Op koers online is een cursus voor jongeren (12 – 18 jaar) met een chronische ziekte en voor ouders van kinderen (0 – 18 jaar) met een chronische aandoening.

OPSTAP – Koninklijke Kentalis
OPSTAP is een project voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis die door middel van een opleiding beter in staat zullen zijn hun deskundigheid te gebruiken bij het begeleiden van lotgenoten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die lotgenoten via de Participatiewet aan werk worden geholpen. Het project komt voort uit SpraakSaam, de vereniging van jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Samen aan de slag – Plattelandsjongeren.nl
In vijf lokale trajecten organiseren werkgroepen van plattelandsjongeren, met én zonder chronische aandoening, activiteiten ten bate van lokale verenigingen van plattelandsjongeren. Daarmee worden de talenten van jongeren met een chronische aandoening optimaal benut. De ontwikkelde methodes en activiteiten worden gedeeld met andere jongerenverenigingen.

Youth-R-Coach ­ – stichting Centrum Chronisch ziek & werk
In 2016 en 2017 volgen jongeren met reuma of een andere chronische aandoening een persoonlijk ontwikkeltraject, waarin zij werken aan het (h)erkennen en gebruiken van hun ervaringsdeskundigheid. Ze verwerken dit elk in een eigen portfolio en e-book.

Met een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro wordt de grotere sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening binnen deze twaalf nieuwe projecten ondersteund. Acht projecten zijn al eerder binnen het programma Zorg én Perspectief gestart. Het programma gaat uit van de eigen kracht van jongeren en richt zich in het bijzonder op de thema’s school, sport, werk en zorg.