Prof. dr. Chris Visscher

Chris Visscher is sinds 2007 directeur van het Centrum Bewegingswetenschappen en hoofd van de Afdeling Bewegingswetenschappen van het UMC Groningen. Daarnaast is hij in 2007 benoemd tot Hoogleraar Jeugdsport, met als specifieke thema’s talentontwikkeling en de relatie tussen sportprestaties (op alle niveau’s) en cognitieve vaardigheden. In 2000 is hij gepromoveerd op het thema doofheid en sport.