Naoberkracht 2.0

Op donderdag 19 oktober

In Witteveen, een dorp met weinig voorzieningen en een sterk veranderende bevolkingssamenstelling (meer oud, minder jong), stimuleren dat er een leefbaar (thuis en dorps) milieu wordt ontwikkeld DOOR en VOOR ouderen. Centraal staat het inzetten…

Lees verder »

Health Care Atelier

Op donderdag 19 oktober

Health Care Atelier (HCA): Gezond leven en bewegen kan worden beschouwd als een zorginnovatie project onder 65+ alleenstaande allochtone oudere. Verschijnselen, zoals hoge emotie, stress en angst, gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte, verdriet, neerslachtigheid, eenzaamheid en…

Lees verder »

Actief op Recept

Op donderdag 19 oktober

Het project Actief op Recept heeft een methodiek ontwikkeld die een impuls heeft gegeven aan het activeren van alleenstaande ouderen met een beperking in de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Door voorlichting, begeleiding en het…

Lees verder »

ZorgSaamwonen

Op donderdag 19 oktober

Het project richt zich op buurten waar een verzorgingshuis/ aanleunwoningen ligt met een ontmoetingsruimte. Er wordt actief gezocht naar bewoners /vrijwilligers die een ZorgSamenbuurt willen opzetten door o.a. activiteiten te organiseren in de ontmoetingsruimte van…

Lees verder »

Ons Raadhuis

Op donderdag 19 oktober

Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum gelegen in het hart van het dorp Velp, waar inmiddels gemiddeld 230 ouderen (en soms jongeren) per week naar toe komen om aan een of meerdere activiteiten mee…

Lees verder »

Zelfie

Op donderdag 19 oktober

Voor kwetsbare ouderen kan revalideren na een heupoperatie een flinke uitdaging zijn. Vaak vindt men kniebuigingen of andere oefeningen moeilijk of saai. Ook komt het voor dat oefeningen vergeten worden. Met Zelfie hebben Waag, het…

Lees verder »