Vernieuwen concept GoldenSports

Op donderdag 19 oktober

Bij het bestaande concept Golden Sports (sporten in de buitenlucht voor 65-+ers) bestonden de deelnemers voor 80% procent uit vrouwen geboren en getogen in Nederland. Om zich ook meer te richten op oudere migrantenouderen werd…

Lees verder »

Studiekringen van en voor ouderen

Op donderdag 19 oktober

Essentieel in de opzet van een Studiekring is ‘zelf doen’, persoonlijke ontwikkeling en ontdekking, zelfwerkzaamheid in combinatie met gezelligheid en ontmoeting. In een Studiekring komen circa 10 tot 15 ouderen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar…

Lees verder »

Plezierige activiteiten

Op donderdag 19 oktober

De mogelijke Plezierige Activiteiten (gericht op bijvoorbeeld beweging, muziek luisteren, ontspanning, de krant lezen en samen koken) worden gepresenteerd op kaarten in een box met een afbeelding van de activiteit en aanduiding van de mate…

Lees verder »

Het Gooi Leeft!

Op donderdag 19 oktober

Er werd in dit project onderscheid gemaakt tussen drie hoofdthema’s: contact en gezelligheid, gezondheid en beweging, en wonen en veiligheid. Hier vanuit zijn een groot aantal activiteiten georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimte van woonzorgcentrum De…

Lees verder »

MeeDoen

Op donderdag 19 oktober

Het belangrijkste effect van Bakkie en Beppen en de daaruit voortkomende uitjes is de vergrote betrokkenheid en verbinding tussen senioren in de wijk. Doordat senioren elkaar regelmatig zien op de koffie, bij etentjes in de…

Lees verder »

Vitale woongemeenschappen

Op donderdag 19 oktober

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. Met het Experiment Vitale woongemeenschappen…

Lees verder »