Alle Stemmen Tellen

Op donderdag 19 oktober

Goede zorg is belangrijk, zeker voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Vaak worden deze jongeren echter niet gevraagd naar hun mening of ideeën over de zorg die zij ontvangen. Dit project heeft als…

Lees verder »

Participatiematrix

Op donderdag 19 oktober

In dit project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de BOSK wordt een methode ontwikkeld die tot doel heeft de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met een beperking te ondersteunen. Deze methode is bedoeld voor…

Lees verder »

Samen sterk optimale zorg kinderen met hersentumor

Op donderdag 19 oktober

In samenwerking met ouders en kinderen worden kwaliteitscriteria ontwikkeld, resulterend in aanbevelingen voor professionals en een handvat voor ouders. Er wordt een wegwijzer gemaakt om ouders en professionals de weg te wijzen in de zorg….

Lees verder »

Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners met kanker

Op donderdag 19 oktober

Dit project omvat het realiseren van een programma dat kinderen met kanker in de leeftijd van 12-18 jaar zal stimuleren om de reguliere stappen, behorend bij hun leeftijd, in hun ontwikkeling te zetten. Het beoogd…

Lees verder »

LATER voor LATER symposium

Op donderdag 19 oktober

Dit symposium is gericht op survivors van kinderkanker en hun naasten, ten behoeve van overdracht van kennis over mogelijke langetermijneffecten na kinderkanker, het geven van praktische informatie en de mogelijkheid tot contactlegging tussen survivors onderling…

Lees verder »

Peerbuddy’s

Op donderdag 19 oktober

Om de transitie naar de volwassenenzorg voor de jongere zo soepel mogelijk te laten verlopen, wil K&Z in dit project peer-buddy’s werven, trainen en inzetten. Peer-buddy’s zijn jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al…

Lees verder »