GTD2

Ik ben het zat!

Over dit project

De problematiek van mensen uit kwetsbare gezinnen is vaak divers. Het lastige is dat zij vaak moeilijk te bereiken zijn. Het CZW Bureau in Zeeland heeft hier een oplossing voor gevonden. Gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) worden op een laagdrempelige manier benaderd. Het uiteindelijk doel is alcoholpreventie.

Op een laagdrempelige manier in contact komen met de gezinnen blijkt mogelijk door activiteiten te organiseren bij de Voedselbank, zoals samen koken en samen eten. Als het contact eenmaal gelegd is, gaan de gezinnen samen met speciaal opgeleide coaches aan de slag om het alcoholgebruik te verminderen. De coaches kijken met de gezinnen naar de omgevingsfactoren en naar welke andere problemen het gezin zou willen aanpakken.

Naast gezondheid en leefstijl richt het project zich ook andere levensdomeinen zoals schuldhulpverlening, de fysieke omgeving, zingeving en het versterken van een sociaal netwerk. Daarmee heeft deze aanpak een positieve invloed op zowel het alcoholgebruik als op de algehele gezondheidssituatie van het gezin en de nabije omgeving.
De gefaseerde integrale benadering gaat er vanuit dat er pas gewerkt kan worden aan de verslavingsproblematiek als er balans is op de verschillende levensdomeinen.

Doel van het project

Het doel is om op een integrale wijze (5 levensdomeinen) de alcoholproblematiek bij lage SES gezinnen in Zeeland te verminderen.

Looptijd

1 mei 2017 - 1 november 2019

Projectlocatie

Zeeland

1
Zeeland

Contact

Volg ons