Alle Stemmen Tellen Header

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Alle Stemmen Tellen

Resultaten

Binnen het project Alle Stemmen Tellen hebben is samen met jongeren een spel ontwikkeld om de betrokkenheid van jongeren in de zorg te vergroten. Professionals kunnen het spel inzetten om adolescenten spelenderwijs mee te laten denken over vragen op het gebied van onderzoek, beleid en de ziekenhuiszorg.

Het spel start met een kort filmpje, waarin de arts of onderzoeker zichzelf voorstelt en uitlegt welke vraag hij voor de jongeren heeft. Vervolgens begint het spel. Iedereen legt om de beurt een kaart op de tafel. Zodra er drie kaarten van dezelfde kleur (thema) op tafel liggen, wordt er zo snel mogelijk op de bel gedrukt. Wie het snelste is, wint de kaarten en mag als eerste reageren op de vraag uit het filmpje in relatie tot het thema van de gewonnen kaarten.

Alle Stemmen Tellen is nu beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland!

Over dit project

Goede zorg is belangrijk, zeker voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Vaak worden deze jongeren echter niet gevraagd naar hun mening of ideeën over de zorg die zij ontvangen. Dit project heeft als doel om een kaartspel te ontwikkelen waarmee het voor zorgprofessionals gemakkelijker wordt om jongeren met een chronische aandoening meer, en in een eerder stadium, te betrekken bij de samenstelling van hun zorg. Hierbij zullen voor hen belangrijke generieke thema’s rondom zorg, onderzoek, beleid en interventies op de kaarten komen te staan. Met dit kaartspel krijgen zorgprofessionals handvatten om de participatie van hun jonge patiënten in de zorg te kunnen vergroten, en elke zorgbehandeling of interventie met hun doelgroep kunnen evalueren.

Looptijd

1 februari 2017 - 30 juli 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC (Psychosociale Afdeling)

Projectleider

Lotte Haverman