Amsterdam Vertelt stadsdeel Zuidoost 2016 C Foam Foto Coco Plooijer 3

Amsterdam Vertelt

Over dit project

Amsterdam Vertelt, een initiatief van de OBA en Foam, bracht in 2016 en 2017 twee generaties in contact met kunst en cultuur, hun creatieve talenten én met elkaar. In vier Amsterdamse wijken maakten buurtbewoners kennis met fotografie en schrijven.

Het project ging van start met de tentoonstelling OBA & Foam: Lezen van Beeld, waarin Foam een selectie foto’s uit eigen collectie in de Centrale OBA presenteerde. Vervolgens reisde het project, inclusief tentoonstelling, diverse workshops en masterclasses, langs de deelnemende OBA-vestigingen in de wijken.

Doel van het project

  • Ouderen inspireren om actief aan cultuurbeoefening te doen
  • Stimuleren digitaal inzicht en taalvaardigheid
  • Stimuleren gevoel van veiligheid in de wijk en contact tussen generaties
  • Ouderen gelijkwaardig laten samenwerken met jongeren
  • Ouderen inhoudelijk laten samenwerken met professionals
  • Stimuleren culturele en creatieve vaardigheden ouderen (artistieke ontwikkeling, kennismaken en bekwamen).
Looptijd

1 januari 2017 - 31 december 2017

Resultaat

Amsterdam Vertelt heeft meer dan 300 ouderen en 150 jongeren bereikt. Al deze deelnemers hebben op een actieve wijze deelgenomen aan dit intergenerationele project, waarbij ze op hun eigen niveau kennis hebben gemaakt met fotografie en schrijven, of zich verder hebben kunnen bekwamen in hun skills op dat gebied. Jong en oud kwam met elkaar in contact, met professionele fotografen en schrijvers.

Het programma bestond o.a. uit Masterclasses schrijven en fotografie. Daarnaast was er laagdrempelig aanbod, in de vorm van de workshop ‘Vertel jouw verhaal’, waarbij deelnemers verhalen uitwisselen met buurtgenoten van diverse leeftijden en culturele achtergronden en de workshop ‘Beeld en Taal’, waarin fotografie werd ingezet om nieuwe woorden te leren. De mooiste verhalen en foto’s uit vier Amsterdamse stadsdelen zijn gebundeld in vier Amsterdam Vertelt Magazines.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam heeft voor de OBA een blauwdruk geschreven, die dient als handleiding voor het organiseren en begeleiden van culturele workshops voor ouderen. Bekijk de blauwdruk.

Ook heeft het museum vier edities van hun magazine gepubliceerd:

Amsterdam Vertelt Magazine, Noord
Amsterdam Vertelt Magazine, Zuidoost
Amsterdam Vertelt Magazine, Zuid
Amsterdam Vertelt Magazine, Nieuw-West

Projectlocatie

Amsterdam, 1017 DS, Keizersgracht 609

1
Amsterdam, 1017 DS, Keizersgracht 609

Contact

Organisatie

Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Projectleider

Maren Siebert

Volg ons