GTD3

Applied gaming voor een rookvrije generatie: Co-creatie met kwetsbare gezinnen

Over dit project

Roken tijdens en na de zwangerschap heeft negatieve gevolgen voor de (ervaren) gezondheid van ouders en kinderen en verhoogt het risico dat kinderen later zelf ook gaan roken.

Versterken rookpreventie in VoorZorg
In dit project worden game-elementen ontwikkeld voor het versterken van rookpreventie binnen VoorZorg. Dit is een integraal programma waarin kwetsbare jonge vrouwen vanaf de zwangerschap tot twee jaar na de geboorte van hun eerste kind intensieve verpleegkundige ondersteuning krijgen in opvoeding, leefstijl en persoonlijke ontwikkeling.

Co-creatie
Deze vrouwen en hun sociale omgeving worden vanaf het begin bij het project betrokken. Samen met onderzoekers, game-ontwikkelaars en VoorZorg-verpleegkundigen ontwikkelen en evalueren zij de game-elementen. Co-creatie is belangrijk om deze vrouwen te betrekken en zet hen in hun kracht. Het project richt zich zowel op vaardigheden van de vrouwen zelf, als op een duurzame verandering in hun social omgeving.

Eigen expertise en kennis
De startfase bestaat uit het verzamelen van data en verdere voorbereidingen. De eerste bijeenkomsten met de projectgroep en de projectpartners (Waag Society, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VUmc, GGD, 1e lijn Amsterdam en VoorZorg-verpleegkundigen) werkten zeer motiverend. Het is mooi te zien hoe iedereen zijn eigen expertise en kennis inbrengt in dit project

Doel van het project

Het doel van het project is het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van game elementen om de effectiviteit van rookpreventie binnen VoorZorg te versterken.

Looptijd

1 januari 2017 - 1 juli 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons