DSC_0128

Assistive Technology: peer counseling en verkenning

Doel van het project

Het doel van het project is tweeledig. Het eerste omvat peer counseling over de mogelijkheden en beperkingen van Assistive Technology van mensen die met hun dagelijks functioneren volledig afhankelijk zijn van AT om kwaliteit van leven te hebben. En het tweede omvat het verzamelen van kennis en ervaringen en deze ontsluiten voor een brede doelgroep (cliënten en professionals uit verschillende beroepsgroepen), zoals ook cliëntondersteuners van Cliëntenbelang Amsterdam die dit kunnen gebruiken in hun hulpverlening.

Over dit project

Ruud is één van de aanvragers en initiator van dit projectidee. Ruud heeft MS en kan zonder Assistive Technology (AT) niet zelfstandig functioneren en participeren. Binnen Cliëntenbelang Amsterdam maakt Ruud deel uit van een specifieke groep cliënten met specifieke behoeften die in een lastig pakket zitten om eigen regie te behouden en mee te doen in sociale participatie. Ruud en zijn peers vinden ieder keer zelf het wiel uit omtrent het zoeken, vinden, vergoed krijgen en installeren van AT binnenshuis. AT en zeker Smart Assistive Technology is op grote schaal in opkomst en in rap tempo worden nieuwe producten ontwikkeld, maar mogelijke cliënten van AT weten vaak niet wat het actuele aanbod is of hoe ze dit kunnen aanvragen. Ze zijn afhankelijk van (en leunen op) het kennisniveau van zorgprofessionals, hun zorgverzekeraar, gemeente of leverancier van hulpmiddelen. Heel soms is een ergotherapeut betrokken, echter weet diegene ook niet altijd alles. De kennis van al deze partijen is vaak summier, niet (altijd) innovatief en concurrentie tussen leveranciers speelt een belangrijke rol waardoor kennis vaak niet gedeeld wordt. Dit project werkt aan een uitwisseling van de mogelijkheden van AT in de dagelijkse praktijk voor mensen met functiebeperkingen.

Looptijd

1 mei 2019 - 31 december 2021

Projectlocatie

Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL AMSTERDAM

1
Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL AMSTERDAM

Contact

Organisatie

Cliëntenbelang Amterdam (CBA)

Projectleider

Barbara Groot