IMG_7340

Baarsjes SeniorenFit

Over dit project

Binnen het Baarsjes SeniorenFit ontwikkelproject is gekeken hoe minimaal vijftig 65+ers alleenstaand,  met klachten en/of sociaal isolement, konden worden gemotiveerd tot meer bewegen. Dit is onderzocht via  een thuisconsult met gezondheids-, en welzijnsvragen, fitheidsmetingen en (beweeg)adviezen. Het consult en vooral de persoonlijke aandacht en adviezen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Al bleek de behoefte aan een dergelijk consult minder groot dan gedacht. Voorheen was er in De Baarsjes een seniorenconsultatiebureau, dat onder senioren heel populair was. Diverse mensen wilden echter helemaal geen consult, maar wel meteen starten met bewegen.  

Doel van het project

Het doel van dit project is het bevorderen van gezondheid en sociale veerkracht van senioren.

Looptijd

10 juni 2016 - 10 december 2017

Activiteiten

Activiteit 1)
Motiverende Gezondheidsconsults aan huis voor 50 alleenwonende 65+ers, die nog niet voldoende bewegen, meer mensen wil ontmoeten in De Baarsjes

Tijdsperiode: vanaf half september tot december 2017.

Doel: Via het gezondheidsconsult worden de deelnemers actief betrokken bij hun gezondheid, fitheid, balans en leefstijl. Ook wordt er in overleg gekeken naar behoeftes, aanbod en verbeterpunten. Na zes maanden wordt er nogmaals gekeken hoe het gaat via dezelfde methodiek.

Activiteit 2)
Nieuwe laagdrempelige beweegopties op buurtniveau in overleg met de seniorendoelgroep zelf, zowel de nieuwe als al actieve senioren leveren input.

Tijdsperiode: vanaf september 2016 tot december 2017.

Doel: Op maat en naar behoefte aanvullen en/of aanpassen van het reeds bestaande aanbod in De Baarsjes

Activiteit 3)
Informeel seniorenfitnetwerk – Diverse reeds actieve senioren denken en helpen actief mee met het project t/m eind december 2017.

Projectlocatie

Amsterdam, Wijk De Baarsjes Stadsdeel, West Gemeente Amsterdam

1
Amsterdam, Wijk De Baarsjes Stadsdeel, West Gemeente Amsterdam

Contact

Organisatie

Familysupporters

Projectleider

Corrine Kramer

Volg ons