Beleven met kojo op Dol~fijn

Beleven met Kojo op Dol~fijn

Over dit project

Kindercentrum Dol~fijn ligt midden in een woonwijk in Velp-Zuid en is gevestigd op het Kindereiland, een multifunctioneel kindercentrum. De Dol~fijn biedt plaats aan een groep kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB), die hier zorg en dagbesteding krijgen. Kinderen met een EMB hebben gedurende de dag ondersteuning nodig bij alle activiteiten, waarvoor bepaalde voorzieningen noodzakelijk zijn. De kwaliteit van leven van deze kinderen wordt vergroot door de Kojo alles-in-een-computer met oogbesturing voor spel en therapie. Door het gebruik van deze computer kunnen de kinderen andere reacties geven dan normaal. Hierdoor wordt hun ontwikkeling in kleine stapjes vergroot en ervaren zij meer plezier. Met als resultaat een groot ‘klein geluk’.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de kwaliteit van leven van kinderen met een EMB op kindercentrum Dol~fijn sterk te verbeteren door de inzet van een Kojo computer met oogbesturing.  Hiermee kunnen deze kinderen zich ontwikkelen en meer dagelijks plezier beleven door een groter emotioneel welbevinden en meer sociale participatie.

Looptijd

1 februari 2019 - 30 juni 2019