Betere gezondheid Somalische/Afghaanse Nederlander Header

Betere gezondheid Somalische en Afghaanse Nederlanders

Over dit project

Afghaanse en Somalische Nederlanders hebben een slechtere psychische en lichamelijke gezondheid dan autochtone Nederlanders. Ze doen vaker een beroep op zorgvoorzieningen en vinden dat ze onvoldoende regie over hun leven hebben. Dit project wil de gezondheidsachterstanden bij Somalische en Afghaanse Nederlanders verminderen door de gemeenschap en het individu te versterken. Het project maakt hiervoor gebruik van de interventie Popular Education.

Cultuur
Popular Education bestaat uit sportactiviteiten, tekenen, zingen, koken en eten. Deze activiteiten zijn voor professionals een middel om op een informele manier verschillende onderwerpen te bespreken en voorlichting te geven over bijvoorbeeld roken, gezond eten en andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. Omdat de activiteiten aansluiten bij de cultuur van de Afghaanse en Somalische Nederlanders zelf, in kunst, muziek en drama, stimuleren zij de creativiteit van gemeenschappen van binnenuit.

Gezamenlijke keus
Voor de continuïteit van het proces is een hoge mate van participatie vereist. Het gaat om een gezamenlijke inspanning die gericht is op de groep en niet op individuele oplossingen voor problemen. Een aantal sleutelfiguren is getraind in de techniek van Popular Education. Zij kunnen snel de dialoog aangaan om zo tot de kern van de problemen te komen. De gemeenschap maakt een gezamenlijke keus welke onderwerpen belangrijk zijn om aan te pakken; dit wordt niet van bovenaf opgelegd.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 mei 2019

Resultaten

Lees het artikel van Movisie: ‘Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders’

Download het rapport ‘Betere gezondheid van Somalische en Afghaanse Nederlanders door empowerment’ van het Verwey-Jonker Instituut (pdf)

Bekijk ook het handboek Popular Education (pdf)

Projectlocaties

Tilburg

Rotterdam

1
Tilburg
2
Rotterdam

Contact

Volg ons