MVLT_WEB_09©STUDIOGK15_gooien3

Betuwse Bikkels

Over dit project

In het project Betuwse Bikkels werden mannen van zestig jaar en ouder verleid om (letterlijk) in beweging te komen door een aantrekkelijk vraaggericht aanbod dat is gecreëerd in samenwerking met deelnemers. Voetbal diende primair als bindmiddel. De activiteiten vormden een mooie aanleiding om de gezondheid van deze mannen te bespreken en te verbeteren.

Looptijd

1 september 2017 - 1 oktober 2018

Resultaten

Betuwse Bikkels heeft achthonderd Betuwse Bikkels uit een sociaal en sportief isolement gehaald door deze ouderen fysiek, mentaal en emotioneel sterker te maken. Dit is gedaan via bewegen (walking football), informatie over een gezonde leefstijl (workshops vitaliteit) en sociale activiteiten. De deelnemers zijn in beweging gekomen, waardoor hun fysieke conditie is verbeterd. Mentaal zijn zij sterker geworden doordat ze meer kennis hebben gekregen van een gezonde leefstijl. Ook zijn de deelnemers emotioneel sterker geworden, doordat zij in groepsverband (meer) leeftijdsgenoten (opnieuw) hebben leren kennen. Door de wederkerigheid binnen dit project is een aantal ouderen zich tevens gelukkiger gaan voelen omdat zij nu van betekenis zijn voor anderen.

Projectlocatie

Gemeenten Tiel
Buren en Geldermalsen

1
Gemeenten Tiel
Buren en Geldermalsen

Contact

Volg ons