Standaard Actief Plus foto 65+

Beweeggedrag en zelfredzaamheid van ouderen in krimpgebied Limburg bevorderen met Actief Plus

Over dit project

Actief Plus is een bewezen effectieve computergestuurd advies-op-maat interventie om het beweeggedrag van ouderen te bevorderen, en wordt in dit project geïmplementeerd door 8 tot 10 Limburgse gemeenten. Zij worden ondersteund door de Open Universiteit die de interventie ontwikkeld en eerder geïmplementeerd heeft. Het doel is om in elke gemeente 1.000 ouderen uit te nodigen om deel te nemen. Zij worden bewust gemaakt van hun eigen beweeggedrag en gemotiveerd om blijvend meer te gaan bewegen, liefst samen met anderen. Daarbij worden ze geattendeerd op beweegmogelijkheden in de omgeving. Het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen staat hierbij centraal, enerzijds door het bevorderen van hun fysieke vermogen en anderzijds door het stimuleren van ouderen om op een actieve manier iets voor en met elkaar te doen. Daarnaast zal de Open Universiteit onderzoeken of bepaalde kenmerken en percepties van de gemeenten samenhangen met het succes van implementatie en voortzetting van Actief Plus.

Doel van het project

De beoogde resultaten van dit project zijn:
– 8 tot 10 gemeenten in Limburg (krimpregio) die elk Actief Plus aanbieden aan 1.000 inwoners.
– Minimaal 640 tot 800 zelfstandig in de regio wonende 65-plussers die deelnemen.
– Een significante toename van het beweeggedrag, de sociale contacten en de zelfredzaamheid van de deelnemende zelfstandig wonende 65-plussers.

Looptijd

1 juli 2017 - 1 november 2018

Projectlocatie

Limburg

1
Limburg

Contact

Organisatie

Open Universiteit

Projectleider

Brenda Berendsen

Volg ons