BEWEGEN NAAR DE TOEKOMST _ LOGO

Bewegen naar de Toekomst – Overgezet

Doel van het project

• Samenbrengen van de doelgroep
• De sociale kring van de doelgroep vergroten
• De doelgroep in beweging brengen
• De doelgroep voelt zich gehoord
• De doelgroep voorzien van dagbesteding
• De doelgroep mee laten denken/participeren
• De doelgroep zet zich in voor soortgenoten
• Doorstroom naar regulier sportaanbod
• Deskundigheidsbevordering voor reguliere sportaanbieders

Over dit project

In Den Haag is geen sportaanbod voor inwoners met LVB (of NAH) in combinatie met complexe problematiek (ex-verslaving, sociaal isolement, daklozen etc.) In Den Haag worden verschillende G-sporten aangeboden. Echter wordt er geen onderscheid gemaakt in de verschillende vormen van een beperking. Wanneer G-sport gecommuniceerd wordt komen er verschillende typen beperkingen op af. De doelgroep heeft aangegeven dat zij niet mee kunnen draaien bij reguliere sportlessen, omdat zij zich niet begrepen voelen of het idee hebben dat zij een buitenbeetje binnen een groep zijn. Daarnaast voelt de doelgroep zich te goed om mee te doen aan G-sporten, waar ook deelnemers komen met o.a. een meervoudige beperking. In de huidige situatie voelen zij zich buitengesloten en kiezen ervoor om niet te participeren. Bewegen naar de Toekomst pakt dit probleem aan en gaat aan de slag met de doelgroep!

Looptijd

6 maart 2020 - 6 augustus 2020

Projectlocatie

Den Haag

1
Den Haag

Contact