Bewegen naar elkaar

Bewegen naar elkaar

Over dit project

Vilans en het Kenniscentrum Sport onderzochten wat werkt om kwetsbare ouderen in beweging te krijgen. In Den Haag, Berg en Dal en Heumen is in beeld gebracht wat nodig is om de integrale aanpak op gemeentelijk niveau en de lokale samenwerking te versterken.

De zelfredzaamheid van ouderen is bevorderd door de inzet van de interventie Meer Bewegen voor Ouderen – Functionele Training. De ervaringen en behoeften van de ouderen waren het uitgangspunt bij de projectactiviteiten.

Looptijd

1 juni 2017 - 30 november 2018

Resultaten

De opbrengsten van het project:

1. Er zijn 700 mensen bereikt met voorlichting, er hebben bijna 300 ouderen deelgenomen aan fittesten en bijna 200 ouderen hebben meegedaan aan de valpreventie- en beweegcursussen.

2. Versteviging van lokale integrale samenwerkingsverbanden op het gebied van bewegen door kwetsbare ouderen. Er zijn nieuwe verbindingen gerealiseerd en sport en bewegen staan op de agenda van bestaande samenwerkingsverbanden tussen zorg, welzijn en sport.

3. Verduurzaming van aandacht hiervoor, door het vergroten van bewustwording bij gemeenten en lokale samenwerkingsverbanden.

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld:
Een poster voor ouderen met beweegoefeningen
Een boekje voor professionals
Een interactieve PDF voor gemeenten

Projectlocaties

Heumen

Den Haag

Berg en Dal

1
Heumen
2
Den Haag
3
Berg en Dal

Contact

Organisatie

Vilans

Projectleider

Marjolein de Meijer

Volg ons