Bikkels van Bart Header

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

Bikkels van Bart

Resultaten

Er is een heel scala aan problemen en drempels waarmee jonge ondernemers met een lichamelijke beperking -Bikkels- in meer of mindere mate te maken kunnen krijgen. Daardoor komen veel ondernemingen niet van de grond of blijven ze steken op het niveau dat wél haalbaar is.

De Bart de Graaff Foundation helpt gemiddeld 15 Bikkels per jaar bij het starten van hun eigen bedrijf. Het doel is dat deze Bikkels uiteindelijk zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van derde partijen.

Door het aantrekken van mentorbedrijven – bedrijven die een Bikkel een jaar begeleiden en voorzien van startkapitaal- heeft de BGF al veel Bikkels kunnen helpen, die daardoor inmiddels trots en vol zelfvertrouwen midden in de samenleving staan.
Afgelopen drie jaar heeft de organisatie kunnen professionaliseren en hebben daarbij vooral de nadruk op kwantiteit verlegd naar kwaliteit.

Over dit project

De Bart de Graaff Foundation ondersteunt jonge ondernemers met een levensbepalende lichamelijke beperking bij het realiseren van een eigen bedrijf. Via de foundation en mentorbedrijven worden de jongeren op weg geholpen door middel van onder andere coaching, promotie, (financieel) advies en ondersteuning bij het werven van sponsoren. In het jaar 2015-2016 hielpen zij 15 Bikkels bij het starten van hun eigen bedrijf. Twee Bikkels begeleidden ze zelf. Voor één Bikkel wilden zij het startkapitaal werven via Pifworld.

Looptijd

1 december 2015 - 1 juli 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Bart de Graaff Foundation

Projectleider

Peter Jan Smit

Volg ons