Programma Blijvend gezond en Sociaal Actief Header

Blijvend gezond en sociaal actief

Over dit project

FC Groningen, de Hanzehogeschool, welzijnsorganisaties, basisscholen, lokale kerken… ze werken allemaal samen aan een betere gezondheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen en ouderen. Dit doen zij via drie projecten: GEZONDE SCHOOL, WELZIJN OP RECEPT en BETROKKEN BEWONERS.

In GEZONDE SCHOOL staan de thema’s welbevinden, sociale veiligheid en weerbaarheid en sport en bewegen centraal. Het doel is kinderen weerbaarder maken en ervoor te zorgen dat ze zich ontwikkelen tot sociaal actieve mensen. De aanpak op school werkt door in de thuissituatie, zeker bij kwetsbare gezinnen.

WELZIJN OP RECEPT betrekt mensen met psychosociale problemen bij activiteiten in de wijk en vrijwilligerswerk. Door meer ‘onder de mensen’ te komen ontwikkelen zij een gezondere leefstijl: ze gaan minder roken en drinken en meer bewegen.

BETROKKEN BEWONERS stimuleert inwoners om maatschappelijk mee te doen en om zich in te zetten voor anderen en voor de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast is samen met de organisatie Wehelpen een digitaal platform ontwikkeld voor de uitwisseling van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en informele zorg.

De rode draad in alle projecten is: mensen met elkaar verbinden om ervoor te zorgen dat zij meer sociaal betrokken zijn en samenwerken aan een betere gezondheid. Door een goede sociale infrastructuur te realiseren kunnen initiatieven breed gedragen worden en duurzaam effect hebben.

Doel van het project

Het verbeteren en behouden van gezondheid en welbevinden van kwetsbare gezinnen in Hoogezand Sappemeer. Hierbij ligt de focus op sociaal maatschappelijke participatie en de positieve effecten daarvan op leefstijlkeuzes.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Hoogezand Sappemeer

1
Hoogezand Sappemeer

Contact