Broers en Zussen Boost Project Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-25 jaar

Broers en Zussen Boost Project

Resultaten

Brussen zijn de broertjes en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. Doelstelling van het project is om de eigen kracht van brussen te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen te voorkomen. Binnen het project is voor brussen in de basisschoolleeftijd een speciaal praat-doeboek geschreven. Bij 38 kinderziekenhuizen is het boek in een oplage van 1.000 stuks verspreid. Het boek is nu te koop via de boekhandels. Voor zorgverleners is er een praktisch visiedocument ontwikkeld. Daarin staan concrete handvaten hoe zij in hun dagelijks werk handen en voeten kunnen geven aan de invulling van volledig gezinsgerichte zorg. Het boek en het visiedocument zijn gebaseerd op ervaringsverhalen van de brussen zélf. Er is nascholing georganiseerd voor zorgverleners waarin de brussen zelf een belangrijke rol vervulden. Het onderwerp brussen is tenslotte opgenomen in het kwaliteitssysteem, de smiley’s van Kind en Ziekenhuis, zodat de brussen overal worden gezien.

Over dit project

De doelstelling van het project was om vanuit de eigen kracht de brussen van een zorgintensief kind te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen. Allereerst was er een wens voor een praktisch en grappig doeboek, geschreven door een brus, waardoor brussen inzicht krijgen in hun eigen situatie en hun wensen duidelijk leren te formuleren. Om brussen een belangrijke plek te geven binnen de (familiegerichte) zorg brengen ze vervolgens op basis van interviews de ervaringen van brussen in kaart.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Cecilia Kalsbeek