shutterstock_367740026

Caminando

Over dit project

Caminando is een activiteitenmeter in de vorm van een ketting of armband die bijhoudt hoe actief de
deelnemers zijn en dit deelt met hun sociale netwerk. De Caminando kan ook aanmoedigingen
vanuit vrienden en familie doorgeven. Op deze manier hebben de ouderen meer contact met hun
sociale omgeving – vooral met kinderen en kleinkinderen – én bewegen zij meer. Het sociale element van meer in contact zijn met (klein)kinderen is vooral erg waardevol gebleken.

Doel van het project

Met dit project willen we het sociaal contact met familie en kennissen versterken en het sociaal netwerk inzetten om kwetsbare alleenstaande ouderen digitaal te prikkelen om meer te bewegen via een sociale stappenteller/activiteitenmeter.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 maart 2017

Activiteiten

1) Verkennende gesprekken met ongeveer vijf ouderen en hun sociale omgeving. Deze verkennende gesprekken geven richting aan het bouwen van een eerste prototype van de Caminando

2) Er wordt een eerste grof prototype van de Caminando gebouwd. Dit prototype testen we op bruikbaarheid/ gebruiksgemak bij de ouderen en hun netwerk.

3) Feedback uit de testfase van het prototype gebruiken we voor de ontwikkeling van een eerste prototype voor onderzoek. Dit prototype testen we in een aantal cycli op bruikbaarheid. Na elke cyclus kunnen er kleine aanpassingen plaatsvinden. We testen het prototype bij minimaal 30 ouderen en hun sociale netwerk. We voeren dit in een aantal door KBO georganiseerde bijeenkomsten voor alleenstaand ouderen. De verwachting is dat we 2 a 3 verschillende testcycli doorlopen.

4) Prototype testen op effect. Uitvoeren van een pilot met minimaal 20 ouderen en hun sociaal netwerk. Dit gebeurt in 4 rondes met circa 5 ouderen en hun sociale netwerk per ronde. In de eerste twee rondes worden de uitkomsten van de effecttest onderzocht. Als effect test niet slaagt maar er zit wel potentie in het concept wordt het prototype aangepast (iteratie) en wordt deze opnieuw onderzocht in de overige rondes. Wanneer de test wel slaagt, wordt het onderzoek voortgezet met de laatste twee rondes.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Nederlands Instituut voor sport en bewegen

Projectleider

Anneke Hiemstra

Volg ons