Muziek kerst 2010_lasashka photography

Classic Express bij Stichting Omega

Over dit project

Omega is een dagcentrum voor een bijzondere doelgroep: alle kinderen en volwassenen hebben een verstandelijke én motorische beperking. Daarnaast hebben zij nog andere belemmeringen. Het zijn kinderen en volwassenen met ‘ernstig meervoudige complexe beperkingen’.

Muziek heeft op (bijna) allemaal een positief effect. Ze worden er alerter en vrolijker van. Alle cliënten krijgen een keer in de twee weken groepsmuziek door de eigen muziektherapeut van Omega. Af en toe worden er kleinschalige concerten georganiseerd.

Omega wilde de doelgroep op nog meer manieren in aanraking laten komen met muziek. Daarom is de Classic Express van het Prinses Christina Concours geboekt. De Classic Express is een grote trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal. Het is een lichte en rustige ruimte. De vijftien groepen krijgen ieder apart een concert, omdat eerder is gebleken dat ze het meest kunnen ervaren als ze de muziek in een kleine groep aangeboden krijgen.

Daarnaast is herhaling belangrijk, om herkenbaarheid te stimuleren. De concerten zullen daarom drie opeenvolgende jaren aangeboden worden.

Doel van het project

Het doel is om de cliënten van Stichting Omega meer met muziek in aanraking te laten komen. Zij zijn erg gebaat bij het ervaren van muziek en de bijzondere ervaring van het bijwonen van een concert, samen met hun groepsgenoten. De muziek en de sfeer die in de Classic Express hangt, dragen bij aan hun welbevinden en verbeteren hun kwaliteit van leven.

Looptijd

1 mei 2019 - 31 januari 2021

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons