Foto CHIP Familie

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

De CHIP-Familie

Resultaten

Drieënnegentig gezinnen uit heel Nederland hebben meegedaan aan het CHIP-Familie onderzoek. Ouders waren erg positief over het CHIP-Familie programma. De ouderworkshop kreeg gemiddeld een 7,7 en de kinderworkshop een 8,1. De vervolgafspraak kreeg gemiddeld een 7,4. De meeste ouders vonden de uitleg van de kindercardioloog over psychosociale onderwerpen, het ontmoeten van andere gezinnen en de kinderworkshop het nuttigst.
Op groepsniveau zorgde het CHIP-Familie programma er niet voor dat het beter ging met de kinderen op school, dat ze zich beter voelden of dat ze het leuker vonden om te sporten (vergeleken met de kinderen die niet meededen aan CHIP-Familie). We zagen ook geen effect van CHIP-Familie op hoe het met de rest van de gezinsleden ging. Een verklaring kan zijn dat de onderzoeksgroep te klein was om verbetering te zien. Het zou ook kunnen dat het CHIP-Familie programma te kort was. Misschien moeten ouders en kinderen meer oefeningen doen om verbetering te kunnen zien.

Inmiddels zijn er twee artikelen verschenen in Sinus, het tijdschift van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen.

Over dit project

CHIP-familie interventie is het eerste project wereldwijd dat een psychosociale interventie voor kleuters met een aangeboren hartafwijking (AHA) en hun ouders ontwikkelt. Het project toetst of psychosociale interventie een gunstig effect heeft op het welbevinden van deze kinderen (en hun ouders), hun functioneren op school en hun plezier in onder andere sport.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Erasmus MC

Projectleider

Dr. E. Utens, Associate Professor /Klinisch psycholoog BIG