shutterstock_451314655 (1)

De Kracht van Ouderen

Over dit project

Sport Fryslân, die haar sporen verdient heeft als kenniscentrum binnen sport en bewegen en vanuit haar missie probeert alle Friezen aan het sporten en bewegen te krijgen, ziet de afgelopen jaren de maatschappij veranderen. Dit komt mede door de demografische ontwikkeling, maar ook door gewijzigd beleid van de landelijke overheid richting de lokale overheid. Het sociaal domein is nu twee volle jaren een feit en we zien dan ook binnen het sociaal domein dat sport en bewegen vaker als middel wordt gebruikt. Sport Fryslân onderschrijft dit. Daar tegenover onderschrijven wij ook dat meedoen binnen je ‘eigen’ dorp ook een middel is om te gaan sport en bewegen. Wij blijven onze missie onderschrijven, maar wij zijn ervan overtuigt dat dit project ‘De Kracht van Ouderen’ het echte participeren kan versterken bij de 65+ ouderen. Het geloof dat elke oudere zijn/haar talenten heeft willen wij met dit initiatief de actieve ouderen als middel gebruiken om de resterende ouderen in hun eigen kracht te krijgen in belang van hun zelf en het dorp.

Doel van het project

Door het project ontstaat er in het leven van de 65+ ouderen (extra) structuur met bijeenkomsten, ontmoetingen en activiteiten. Na afloop van de projectperiode (15 mnd) is er een netwerk dat de stabiliteit en continuïteit heeft die vergelijkbaar is met een vereniging. Ook is vanaf dat moment geen externe financiele ondersteuning nodig, terwijl de activiteiten onverminderd kunnen voortgaan. Elk netwerk dat langs deze weg ontstaat, heeft een langdurige levensverwachting.

Looptijd

1 augustus 2017 - 30 november 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Sport Fryslân

Projectleider

Edward Stulp