Defence for children Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Zo kan het ook!

Resultaten

Binnen het ‘Zo kan het ook!’ project vond veel kennisuitwisseling plaats over inclusief onderwijs onder een zeer diverse doelgroep in de vorm van presentaties, interactieve opdrachten en discussies gedurende de vijf masterclasses. De masterclasses leverden informatie op over de mogelijkheden, belemmeringen en vereisten rondom de vormgeving van inclusief onderwijs. Deze informatie is verwerkt in verslagen en blogs over de masterclasses die zijn geplaatst op het platform In1school, in een stappenplan voor inclusief onderwijs en in drie inspiratiewaaiers. Op deze manier is de informatie uit de masterclasses voor iedereen toegankelijk gemaakt op het platform In1school en op een duurzame en proactieve manier verspreid naar een breder publiek. Het stappenplan biedt handvatten voor de transitie naar inclusief onderwijs en de hiervoor benodigde kennis. Daarnaast geven de drie inspiratiewijzers tips en handvatten aan scholen om ervoor te zorgen dat alle kinderen samen kunnen leren en meedoen op school.

Hier vind u de inspiratiewijzers: inspiratiewaaier ‘School en wijk’ | inspiratiewaaier ‘Gedrag op school’ inspiratiewaaier ‘Inclusie op school’ |

Over dit project

Het project Defence for Children wil laten zien dat inclusief onderwijs mogelijk is. Samen met kinderen, jongeren, enkele inclusieve scholen en andere deskundigen maken we kennis, ervaringen en goede voorbeelden van inclusief primair onderwijs beschikbaar voor alle scholen, wijkteams en gemeenten in Nederland. We organiseren hiertoe regionale bijeenkomsten, workshops of masterclasses. De beschikbare kennis en ervaringen over inclusief onderwijs worden vertaald naar praktische handreikingen en een concreet stappenplan voor alle scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen. Dit project is onderdeel van het programma Onderwijs van Defence for Children, dat mede mogelijk wordt gemaakt door NSGK.

Looptijd

1 maart 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact