FOTO ROADMAP

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Digitale Roadmap

Resultaten

Mijn Máxima plan is een applicatie die ontwikkeld is om ouders en kinderen beter overzicht te geven over de oncologische behandeling. Een behandel traject bestaat vaak uit verschillende fases met soms verschillende behandeltrajecten.  Bij ouders is er aan het begin van een behandeling vaak veel onzekerheid hoe de behandeling gaat lopen. Ze leven nu vaak van ziekenhuisafspraak naar ziekenhuisafspraak en missen daardoor vaak het overzicht. Er  kan het gevoel ontstaan dat je  de controle op je leven aan het verliezen bent.

Mijn Maxima plan geeft persoonlijk overzicht over de behandeling van je kind, de applicatie toont zowel de grote lijn van de behandeling als informatie over de specifieke ziekenhuisafspraken. Daarbij wordt de informatie zo aangeboden dat het goed aansluit bij de behoeften van het gezin. De ouders krijgen de informatie die op dat moment relevant is via de applicatiezijn daardoor hopelijk beter in staat om de behandeling in het gezinsleven in te passen.

Over dit project

Het project Digitale Roadmap heeft drie jaar gelopen. Binnen dit project is een digitaal product ontwikkeld worden dat op een slimme manier visualiseert hoe het kinderoncologische behandeltraject er voor een patiënt in alle facetten in de tijd uit ziet. Informatie op maat; de juiste informatie op het juiste moment, begrijpelijk en aansluitend bij de leefwereld van kind en ouders. Hierdoor krijgen kind en ouders naar verwachting meer regie over het traject en is de verwachting dat het overzicht hebben stress reducerend zal zijn.

Looptijd

1 maart 2017 - 1 maart 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Projectleider

Jannie Dijkstra