shutterstock_551227891

Digitale Veerkracht

Over dit project

Doel van het project Digitale Veerkracht is om thuiswonende ouderen met een beperking die woonachtig zijn in de kleine dorpskernen Riethoven en De Weebosch in de Kempen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door ondersteuning van digitale hulpmiddelen. Om dit mogelijk te maken werken een aantal actieve burgers in de kernen Riethoven en De Weebosch samen om vanuit de wens van de ouderen zelf en in samenwerking met de hele dorpsgemeenschap een pakket van digitale hulpmiddelen samen te stellen en de ouderen te ondersteunen in het gebruik. De insteek daarbij is te komen tot een aanpak en een basispakket die beiden makkelijk op te schalen zijn naar andere kernen in De Kempen. Hiermee vergroten we de kans dat de ontwikkelingen toekomstbestendig kunnen worden ingezet en de mogelijkheden voor een blijvende financiering. De mogelijkheden van het basispakket dienen om sociale contacten te vergemakkelijken, actieve deelname aan het verenigingsleven te bevorderen en voorzieningen in de vorm van diensten te ontsluiten die de zelfredzaamheid van de ouderen vergroten. De insteek is om vooral gebruik te maken van de technische mogelijkheden die al voorhanden zijn en die samen te brengen in een basispakket. Dit kan variëren van een contactcirkel via WhatsApp tot alarmering of een digitale boodschappendienst etc. Door het organiseren van tablet cafés werken we aan de digitale vaardigheid van de ouderen.

Doel van het project

Wij zullen gedurende het project met name kwalitatief onderzoek doen. Dit betekent dat wij zullen evalueren op de kwaliteit en niet op de kwantiteit.
Wij zullen ons voornamelijk richten op het verzamelen van (kwalitatieve) ervaringen van de ouderen ten aanzien van het project en het platform. Heeft het platform hun leven verrijkt? Verder zullen we de volgende indicatoren meten:
• Hoeveel deelgemeenschappen zijn er gevormd ?
• Hoeveel nieuwe diensten zijn er ontwikkeld op basis van gebruikerswensen ?
• Hoe ervaren de gebruikers deze diensten?
• Ervaart de doelgroep meer sociale contacten door deelname in het project ?

Looptijd

10 oktober 2016 - 30 september 2018

Projectlocaties

Riethoven

De Weebosch

1
Riethoven
2
De Weebosch

Contact

Organisatie

Stichting CenCOR

Projectleider

Patricia Braat

Volg ons

  • 102.408foto1
  • 102.408foto2
  • 102.408wervingsposter